gallery/banner

ANSÖKAN

Ansökan om vårdplats görs elektroniskt via Vasa stads hemsidor. Du hittar ansökan här.

 

SERVICESEDEL

 

Daghemmet samarbetar med Vasa stad och övergår från och med 1 augusti 2018 från att vara köpservicedaghem till servicesedeldaghem. Ansökan om servicesedel riktas till Vasa stad. Till ansökan bifogas inkomstutredning. En dagvårdsplats på Manna kostar det samma som inom den kommunala dagvården. I och med övergången till servicesedelsystemet börjar daghemmet sköta faktureringen av dagvårdsavgifterna. Mera information om servicesedeln finns på denna sida.