gallery/banner

PERSONAL

Marica Enqvist

Daghemsföreståndare

Bernice Uppgård

Barnträdgårdslärare

Maggi Petell

Närvårdare

Britt-Marie Nordgren

Barnträdgårdslärare

Emelie Lidman

Närvårdare

Tova Aspholm

Närvårdare

Anki Åback

Kock

Nok Dahlbacka

Dagvårdsbiträde

Jonnis Koskinen

Stud. närvårdare