ANSÖKAN

Ansökan om vårdplats görs elektroniskt via Vasa stads hemsidor. Du hittar ansökan här.

 

SERVICESEDEL

 

Daghemmet samarbetar med Vasa stad och fungerar sen 1.8.2018 som ett servicesedeldaghem. Ansökan om servicesedel riktas till Vasa stad. Till ansökan bifogas inkomstutredning. En dagvårdsplats på Manna kostar det samma som inom den kommunala dagvården. Daghemmet handhar faktureringen av dagvårdsavgifterna. Mera information om servicesedeln finns på denna sida.