AVDELNINGAR

Minigrynen

Vår avdelning är många barns första möte med dagisvärlden.

Vid inskolningen jobbar vi utifrån egenvårdarmodellen för att göra starten så trygg som möjligt. Föräldrarna besöker daghemmet innan barnet börjar och om familjen så önskar besöker egenvårdaren också barnet i hemmet innan det börjar på dagis.
Under tiden i Minigrynen får barnen en naturlig övergång till Mannagrynen genom våra gemensamma lekstunder, festligheter, utfärder och utflykter mm.

Kontakt via tel.  044-2847174, eller 
e-post:minigrynen [at] mannadaghem.fi

Mannagrynen

Mannagrynen består av barn mellan 3-5 år som är indelade i tre grupper. Aktiviteterna i de olika grupperna är åldersanpassade.

Medan 3-4 åringarna vilar sysselsätts 5-åringarna med olika uppgifter inför förskolan.

Vi vill tillvarata barnets intressen och iver att lära, och strävar efter att ha en mångsidig verksamhet som stöder barnens  helhetsutveckling. Vi följer Vasa stads plan för småbarnspedagogik.

Vi vill också ge utrymme för den fria leken. Vi är mycket ute och tar gärna vara på vad vår närmiljö har att bjuda på.

Kontakt via tel. 044-2371437, eller

e-post: mannagrynen [at] mannadaghem.fi

UTRYMMEN

 

Vi har fina ljusa utrymmen på ca 320 m² till vårt förfogande. Här ryms både stora lekytor men också små myshörnor. År 2010 färdigställdes Minigrynens utrymmen och samtidigt renoverades Mannagrynens avdelning.

 

För att säkerställa luftkvaliteten installerades år 2015 ett helt nytt ventilationssystem för hela daghemmet. 2020 och 2021 installerades luftvärmepumpar som kyler inomhusluften under varma dagar. 2021 installerades dessutom på båda avdelningarna Aura Air luftrenare som renar luften från virus, bakterier, mögel och pollen. Luftkvaliteten övervakas och kan följas i realtid.